Visie

Tjarietstee wil kwalitatief goede, betaalbare, servicegericht en vooral eerlijke kinderopvang bieden voor kinderen van 0-12 jaar. Een opvang waar de kinderen zich goed voelen, waar de ouders zich gehoord voelen en waar een goede sfeer onder het team is. En dit op een unieke locatie: de boerderij.

Visie

Op Tjarietstee benaderen de leid(st)ers de kinderen op een positieve individuele en respectvolle manier en geven hen zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om zichzelf te zijn. Zij laten de kinderen in hun eigen tempo ervaringen opdoen. Dit met als doel dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij de leid(st)ers en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen.

De leid(st)ers brengen dit in de praktijk door onder andere:

  • Ieder kind onvoorwaardelijk te accepteren zoals het is
  • Zich te verplaatsen in de belevingswereld van een kind
  • Kinderen te laten ervaren wat respect voor elkaar, de natuur en de   dingen om ons heen is door zelf het goede voorbeeld te geven en het kind zo nodig te corrigeren
  • Een kind zich in zijn eigen tempo te laten ontwikkelen
  • Een kind, hoe klein ook, soms zelf keuzes te laten maken; b.v. ga je met ons knutselen of blijf je liever met duplo spelen
  • De kinderen goed te observeren, door observeren kan je veel uit een kind opmaken, hoe voelt het zich, wat heeft het nodig
  • Een kind vertrouwen te geven d.m.v. opmerken waar een het mee bezig is (gezien worden) complimenten geven, eigen initiatieven stimuleren
  • De kinderen niet alles uit handen te nemen, zelf laten ontdekken en zelf laten doen
  • De kinderen verschillende activiteiten aan te bieden die passen bij het kind
Kinderopvang Tjarietstee · Kolholsterweg 7 · 9983 NS Roodeschool · Tel. 0596 516 793 · info@tjarietstee.nl