Laatste nieuws

In 2016 is er hard gewerkt aan wat veranderingen binnen Tjarietstee. Zo werd het VVE programma Uk & Puk gevolgd en succesvol afgesloten, door een aantal pedagogisch medewerkers en is er een nieuwe groepsruimte bijgebouwd voor de BSO. Tevens is het idee ontstaan voor het vormen van een 3 plus peutergroep.

Vanaf 9 januari 2017 wordt er officieel VVE gegeven op Tjarietstee. VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. dat betekend dat je via een VVE programma de ontwikkeling op het gebied van: taal, motoriek, rekenen en sociaal-emotioneel stimuleert.  Dit doen wij via het programma Uk & Puk. Op Tjarietstee werken we altijd al met thema's, maar nu zijn we officieel gecertificeerd.  

Vanaf 9 januari hebben wij de BSO groep gesplitst in 2 groepen. De onderbouw groep en de bovenbouw groep. De bovenbouw groep heeft een geheel nieuwe groepsruimte gekregen.                        

Vanaf 1 februari starten wij 's ochtends met een 3+ groep. De jongste peuters blijven op de peutergroep en de 3+ peuters gaan met een pedagogisch medewerker naar de groepsruimte van de onderbouw BSO, deze ruimte is 's ochtends toch leeg. Doordat dit allemaal kinderen zijn van 3 jaar kan de pedagogisch medewerker activiteiten aanbieden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau liggen van de drie jarige peuters. De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast werken we nog weer extra aan de zelfstandigheid.

 


Kinderopvang Tjarietstee · Kolholsterweg 7 · 9983 NS Roodeschool · Tel. 0596 516 793 · info@tjarietstee.nl